What We Believe

CREZUL NOSTRU Această “Mărturisire de Credinţă” conţine învăţături Biblice fundamentale, care sumarizează ceea ce Biblia numeşte “învăţătura sănătoasă” (Tit 1:9). Aceste învăţături sunt esenţiale pentru menţinerea vieţii spirituale a Bisericii Baptiste Romane din Porland, Oregon. În învăţăturile doctrinare avem unitate, în învăţăturile ne-esenţiale avem libertate, şi în toate învăţăturile arătăm dragoste.
Biblia
Noi credem că Scripturile, Vechiul Testament şi Noul Testament, sunt inspirate de Dumnezeu, revelaţia completă a voiei Lui pentru mântuirea oamenilor. Ele constitue autoritatea divină şi finală în materie de credinţă şi conduită pentru toţi creştinii. Versete cheie: 2 Timotei3:16; 2 Petru 1:20-21; 2 Timotei l:13; Psalm 119:105,160; Proverbe 30:5  
Dumnezeu
Noi credem într-un singur Dumnezeu, Creatorul tuturor lucrurilor, infinit, perfect şi etern, existând în trei personae, Tatăl, Fiul, şi Duhul Sfânt. Versete cheie: Genesa 1:1, 26-27, 3:22; Psalm 90:2; Matei 28:19; 1 Petru 1:2; 2 Corinteni 13:14; Apocalipsa 4:11
Isus Hristos
Noi credem că Isus Hristos este Dumnezeu adevărat şi om adevărat. El a coborit din gloria cerului, fiind zămislit de Duhul Sfânt şi născut de fecioara Maria. El a murit pe cruce ca şi jertfă pentru păcatele noastre, după Scripturi. Apoi a înviat din morţi, s-a înălţat la cer şi stă la dreapta Tatălui şi mijloceşte pentru noi ca Mare Preot. Versete cheie : Matei1:18-25;.Romani 1:3-4; Ioan 1:1-4; 2 Corinteni 5:21; Evrei 4:14-15; 7:26-28.; Fapte 2:32; 1 Corinteni 15:1-4, 12-20; Ioan 20:24-28; Fapte 1:9-11; Tit 2:13  
Duhul Sfant
Noi credem că Duhul Sfint este o persoana din Dumnezeu, iar misiunea Lui este să-L glorifice pe Domnul Isus Hristos,  să convingă oamenii de păcat, să regenereze spiritual pe păcătoşii care cred, să călăuzească şi să împuternicească pe credincioşi în vederea trăirii unei vieţi evlavioase şi a unei slujiri în dragoste. Versete cheie: Ioan 14:16-17, 15:26, 16:7-14; 2 Corinteni 3:17-18; Tit 3:5;. Fapte 1:8, 2:38; Galateni 5:25; Efeseni 1:13, 3:16-17, 5:18
Omenirea
Noi credem ca omul a fost creat in asemanarea lui Dumnezeu, avand trup, suflet si duh. Omul a pacatuit si de aceea a pierdut relatia privilegiata pe care a avut-o cu Dumnezeu, in Eden. Mantuirea si viata spirituala poate fi obtinuta doar prin regenerarea lucrata de jertfa Domnului Isus si de Duhul Sfant. Versete cheie: Genesa 1:26-3:24; Romani 5:12, 15-19; Coloseni 1:21; Romani 3:23; Efeseni 2:1-3; Ioan 3:1-8; 1 Corinteni 2:14  
Mantuirea
Noi credem ca sangele varsat pe cruce de Domnul Isus Hristos si invierea Lui, ofera singura baza pentru justificarea si mantuirea tuturor celor care se pocaiesc si cred. Doar cei care il primesc in felul acesta pe Hristos, sunt nascuti din Duhul Sfant si devin astfel copii ai lui Dumnezeu. Cei care sunt nascuti din Duhul au privilegiul sa fie asigurati de mantuirea lor chiar din momentul in care si-au pus increderea in Isus Hristos ca Domn si Mantuitor. Aceasta asigurare nu se bazeaza pe vreun merit uman, ci este marturia Duhului Sfant in credincios, care il asigura ca este copilul lui Dumnezeu. Versete cheie: 1 Timotei 2:5; Evrei 7:23-25; Romani 6:23, 8;34; Efeseni 2:4-9; Filipeni 2:13; Romani 3:22, 10:3-4; 1 Ioan 5:13; Efeseni 1:13-14; Romani 8:15-16; Tit 3:5  
Biserica
Noi credem ca Biserica adevarata, este compusa din acei credinciosi, care prin credinta mantuitoare in Isus Hristos au fost regenerati de Duhul Sfant si sunt uniti impreuna in trupul lui Hristos, unde slujesc ca madulare unii altora. Doar acesti credinciosi pot fi calificati si pentru membralitatea in biserica locala. Noi credem ca Domnul Isus este Capul Bisericii si ca orice biserica locala are dreptul, sub conducerea lui Hrisots, sa se administreze atat in ceea ce priveste problemele materiale cat si cele spirituale. Biserica locala este grupul de credicniosi care sunt uniti impreuna pentru inchinare, pentru edificare prin Cuvant, pentru rugaciune, partasie, proclamarea Evangheliei, si practicarea botezului si a Cinei Domnului. Versete cheie: Coloseni 1:18; 1 Petru 2:5-10; Evrei 10:24-25; 1 Corinteni 14:26; Psalm 23:25, 26:12, 35:18, 40:9; Matei 28:18-20; Fapte 1:8, 2:42
Actele de cult
Noi credem ca sunt doua acte de cult pe care Biserica trebuie sa le practice: Botezul si Cina Dumnului Botezul crestin este un act de ascultare de Dumnezeu, care reprezinta moartea credinciosului fata de pacat, ingroparea vietii vechi, si invierea la o viata noua in Isus Hristos. Biblia stabileste clar ca doar cei ce cred Evanghelia si au marturia unui cuget curat se pot boteza. Botezul trebuie sa fie prin scufundare in apa, pentru ca acest mod exprima cel mai bine semnificatia lui. Botezul este o cerinta de baza pentru membralitatea in biserica si participarea la Cina Domnului. Cina Domnului este un act de amintire a suferintelor si a mortii Domnului Isus si o anticipare a revenirii Lui.   Acest act are in centru painea si rodul vitei, doua elemente care simbolizeaza  trupul si sangele Domnului Isus. Versete cheie: Matei 29:19; 1 Corinteni 11: 23-32
Conduita Crestina
Credinciosii care au fost nascuti din nou, trebuie sa traiasca pentru gloria lui Dumnezeu, dupa standardele biblice si  sa creasca in credinta si maturitate. Este voia lui Dumnezeu ca fiecare credincios sa fie plin de Duhul Sfant si sfintit pe deplin, fiind separat de pacat si de lume si total dedicat lui Dumnezeu. Versete cheie: Galaeni 5:16-24; Luca 6:43-44; Efeseni 4:1-3; Filipeni 1:27; Coloseni 1:9-10; Tit 3:1-2; 1 Petru 1:14-17
Vremea Sfarsitului si a doua venire a Domnului
Noi credem ca Dumnezeu, la timpul hotarat de El si in modalitatea aleasa de El, va aduce lumea la momentul ei final. Dupa promisiunea Lui, Isus Hristos se va intoarce personal si vizibil pe pamant. Cei morti vor invia si Hristos va judeca pe toti oamenii dupa faptele lor. Cei care L-au respins pe Hristos vor fi trimisi in iad, locul de pedeapsa vecinica. Cei neprihaniti vor primi rasplata lor si vor locui pe veci in cer cu Domnul. Versete cheie: Matei 24:30-31; 25:31-46; Ioan 14:1-3; Fapte 1:11; 1 Corinthians 15:51 54; 1 Tesaloniceni 4:16-17; 1 Ioan 3:2; Apocalipsa 19:11- 21:4; 2Corinteni 5:1-8; Luca 16:19-31; Apocalipsa 20:15; 1 Pteru 1:3-4