Sunday School Upcoming Lessons

Sunday School – July 16 2017

Iuly 16,  2017 Titlu: Chemarea profeţilor: Ieremia Text biblic: Ieremia 1:4-10 Versetul de aur: Ieremia 1:8 CONȚINUTUL LECȚIEI: I.Planul lui Dumnezeu     (Ieremia 1:4-5) A) Ieremia a fost cunoscut (v.4-5a) B) Ieremia rînduit dinainte (v.5b,c) II.Corectarea lui...

read more

Sunday School – July 9 2017

9 Iulie, 2017 Titlu: Chemarea profeţilor: Isaia Text biblic: Isaia 6:1-8 Verset de aur: Isaia 6:8 CONȚINUTUL LECȚIEI: I. Foarte înalt (Isaia 6:1-3) A) Domn exaltat (ridicat în slavă) (v.1) B) Mesagerii Celui sfînt (vv.2-3) II. Așa de nevrednic (Isaia 6:4-5) A) Scenă...

read more

Sunday School – June 25 2017

Iunie 25 Titlu: Chemati sa fim puternici: Samson Text: Judecători 13:1-7 și 24-25 Versetul de aur: Judecători 13:5 CONȚINUTUL LECȚIEI: I. Cuplu fără copii (Judecători 13:1-3) A) Zile întunecate (v.1) B) Mîine mai luminos (v.2-3)  II. Condiții oferite (Judecători...

read more

Sunday School – June 18, 2017

Iunie 18 Titlu: Chemati sa fim puternici: Iefta Text: Judecători 11:4-11 și de la 29-31; Versetul de aur: Judecători 11:9 CONȚINUTUL LECȚIEI:  I. Aliat șovăitor (Judecători 11:4-7) A) Nevoie prezentă (vv.4-6) B) Abus în trecut (v.7) I. Contract ca să fie conducător...

read more

Sunday School – June 11 2017

Iunie 11 Titlu: Chemati sa fim puternici: Ghedeon (Called to be Strong) Text: Judecatori 6:11-18 Versetul de aur: Judecători 6:12 CONȚINUTUL LECȚIEI: I. Problemă mare (Judecători 6:11-13) A) Războinicul se umilește (v.11-12) B) Lipsa miracolului (v.13) II. Trib slab...

read more

Resource Links for Scoala Duminicala:

Scoala Dumincala Site

Click Here

FRBCA Website

Click Here