Scoala Duminicala

24 Sept, 2017
Inima plină de Duhul Sfînt→
Text biblic: Ezechiel 36:22-32
Versetul de aur: Ezechiel 36:26

CONȚINUTUL LECȚIEI:

I. Din pricina Numelui Său Sfînt
(Ezechiel 36:22-24)
A) Nume profanat (v.22)
B) Nume sfințit (vv.23-24)

II. Popor sfînt (Ezechiel 36:25-27)
A) De la murdari la curați (v.25)
B) De la inimă de piatră la una de
carne (v.26)
C) De la neascultare la ascultare (v.27)

III. Pămînt roditor (Ezechiel 36:28-30)
A) Pămîntul părinților (v.28)
B) Absența foametei (vv. 29-30)\

IV. Popor pocăit (Ezechiel 36:31-32)
A) Se vor rușina de faptele lor (v.31)
B) Le va fi scîrbă de ei înșiși (v.32)