Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara.
-2 Cronici 7:14

 

Rugaciune

Doamne, Tu, stăpânu-acestui cer nemărginit și-albastru
către Tine mi se-nalță iarăși gândul meu sihastru.

Către Tine se ridică iarși glasul rugii mele
Domnul zilelor cu soare,
Domnul nopților cu stele.

Tu ești împăratul nostru,
Tu ești Domnul nostru mare
Tu ești Stânca păcii noastre,
Turnul nostru de scăpare!

De nădejdea-n Tine, Doamne,
toată viața ni se-alină,
viața noastră-atât de tristă, suferindă și streină.

Mângâierea vieții triste ni-e Cuvântul Cărții Tale
El ne-a șters de lacrimi ochii,
ne-a scos sufletul din jale,

Și ne-a fost mereu în viață adăpost și-nviorare,
călăuză și lumină la-ntunerec, de cărare.

Azi ne-a-mpresurat durerea cât a mării apă multă,
nimeni chinul nu ni-l vede,
nimeni glasul nu ne-ascultă,

Numai Tu ne ești nădejde în aceste clipe grele,
numai Mâna Ta mai poate să ne mântuie din ele,

Numai Tu ai milă, Doamne,
Dumnezeul nostru mare
Tu ești stânca izbăvirii,
– dăruiește-ne scăpare!
Autor: Traian Dorz

 

De la sat la doctorat – istoria unei teze de doctorat – în istoria Reformei
Prof. Dr. George HANCOCK-STEFAN Palmer Theological Seminary ghancock@eastern.edu 

Capitol 1: O copilărie și tinerețe binecuvântată
M-am născut în satul Grebenat, lângă Virset. Românii din România numesc această regiune Banatul Sârbesc, dar noi întotdeauna îi corectăm, fiindcă ne considerăm români – sate românești, școli românești, ziare românești, biserici românești. Tratatul de la Versailles a decis atașarea noastră la Serbia, dar noi am rămas români în ciuda presiunii din partea sârbilor sa ne „sârbizam”. În anul 1955 au venit în satul nostru misionari baptiști (sau pocăiți) și părinții mei au devenit baptiști. S-au botezat în August 1956 și au devenit parte din adunarea pocăiților din satul nostru. Deci, de la gradiniță până în clasa a opta eu am crescut în adunarea noastră din sat unde am auzit Cuvântul lui Dumnezeu predicat de țărani și am cântat cântările Domnului. Predicatorii noștri nu erau oameni pregătiți cu diplome de la seminarii teologice, ci oameni simpli care-l iubeau pe Domnul Isus cu toata inima și căutau să-l slujească cu credincioșie. În toți anii copilăriei mele nu am auzit niciodată de Reformă, cu toate că am auzit despre martiri ai credinței, despre cruciade și despre misionari. Una dintre resursele noastre internaționale era pastorul Ieremia Hodoroabă pe care îl ascultam la radio Monte Carlo.